Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » okres Martin » turistika » miesto

Miesto, okres Martin

Miesto v okres Martin

V okres Martin sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Martin:, 1 z 17

Rovne, Pred Malou dolinou, Sviňacia, Sekcia B, Pažitie, Sekcia E, Sekcia A, Sekcia F, Vŕšky, Foringovo, Sekcia C, Zálochy, Niže papierne, Za Dúbravou, Za Rebrovci, Dolný Lipovec, Laštek, Predvrícko, Na Hájikoch, Mažiarná, Pod Borinami, Za Húseň, Vápenná, Kobula pod borinami, Drtovky, Lavičky, Vráče, Pod rybníky, Za Korbelovým vŕškom, Rakytné, Lipovec, Oplety, Niže dediny, Jakušovo, Žirkovo, Milcovo, Hlboká Bazová, Konský dol, Chrapovné úslnia, Podhradište, Zrasce, Košariská, Bažinov jarok, Milcová, Hrby, Za Hrabovým, Juh, Hrabiny, Niže dediny, Hradiská, Sučany, Kopanice, Háje, Stĺpová, Breziny, Pred trstím, Jasenová, Do Vadžera, Štvrtky, Vädžer

Miesto, okres Martin:, 2 z 17

Malé Blatno, Vrica, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Vkošiny, Obzová za Trstím, Majelnik, Lieskovo, Slatina, Obzová za Tŕstím, Suchá, Obzová, Dlhé Záhumnia, Kamene, Studenec, Biely Vŕštek, Lazany, Ploštiny, Prašivá, Rybníky, Dielec, Zákľačie, Nad Baštou, Pod Osikovým, Biela Studňa, Lučina, Pod hrad, Dubie, Hlboké, Niže svätej Anny, Kapustnice v Tehelni, Za Dlhým dielom, Hliny, Na Skaličkách, Duláková, Čmeľovo, Na Brode, Pod Lazmi, Bačov kopec pod Stilovým, Do Tisovca, Pod Osičím, Na Prievaly, Za Vricou, Žiare, Pod Kalváriou, Mestská, Povojník, Dielnice, Nad Kňazovou Nivou, Obzová a Válovy, Švanterová a Bombový močiar, Pod Studencom, Pod Trstím, Tackanová, Mikulášova, Studenec, Pod Bôrovou, Jasenová Brložná, Záskalná, Za železnicou, Šmýkanica

Miesto, okres Martin:, 3 z 17

Pred Dulákov, Vlniská, Bôrovo, Lazy, Fľaky, Suchá Vrica, Dubie, Matejčovo, Návozia, Vrkošiny a pod Kasákovú, Fukovské a Šibeničný vrch, Jarky, Ostredok, Pred Studencom, Zadky, Dlhé, Socovský vrch, Dolina, Rybníky, Veľké Blatno, Závozec, Poznanovo, Doliny, Hlboké nad Lieštím, Záhumnie niže mesta, Benkovka, Na vrch Dubie, Hrby, Zadná Brezina, Prievala lúka, Skalie, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Vyše papierne, Nad Rybníkmi, Kalvária, Brložná, Rúbaniny, Pod Horným a Dolným Poľským, Žiarná, Pod Likotkou, Za lúčkami, Bačov kopec, V doline, Dolina Tisovo, Vyše Ďura, Pod Jankovou, Nad Bielym potokom, Kopanice, Holica, Ležiachova javorina, Pod orešie, Stráne, Horica, Úboč, Pod šiarmi, Ravná, Úšust, Pod vrch, Úplaz, Kľačianska dolina - pirť

Miesto, okres Martin:, 4 z 17

Chotáre, Za studňou, Močidlá, Siaš, Kalenia, Na Hladíkovo, Struháreň, Za vrchom, Lipová, Hrnčiarová, Doštisky, Rúbane, Medze, Borisková, Studienky, Doliny a Tisovec, Prostredná, Za štrekou, Dielec, Nad Kohútovou, Rúbaňky, Lazy, Zelené, Ploština, Kohútová, Na ohreblo, Zábelia, Na vrchu, Humienca, Kaplna, Šušňatín, Diel a Za Dielom, Brdo, Panošin, Medzi medzami, Majkrabovo, Sihoť, Solisko, Za dielom, Kopanica, Pred dolinami, Kúty, Tiešňavy, Vlčia jama, Lipové, Pod Kľakom, Žiar, Smrekovo, Pod zábelia, Pod humniskom, Dubravica, Panošinská dolina, Na Brečkov, Starý háj, Pod Závozím, Tále, Kováčovo, Rovňanský grúň, Jedľovo, Madacov

Miesto, okres Martin:, 5 z 17

Kohútová, Pazite, Žiarec, Sekanina, Zrebíky, Stráza, Horné Hladíkovo, Tokársky grúň, Beňová, Polčenská dolina, Nad Hrádkom, Huta, Kopanice, Slatiny, Dolné Jaseno, Vrch háj, Žiare, Pod Hájom, Lipovská dolina, Pod Magurou, Poštáriková, Holý diel, Hrabina, Fekečová, Za Váhom, Horné Jaseno, Pod Lučencom, Tarabová, Zákľuka, Vlčia jama, Poloma, Dedinský grúň, Brečkovo, Hlboká, Niva, Dolné huty, Hoskora, Ostrá, Račková, Na Kostolišti, Krizanka, Šariny, Mocidla, Pod pieskom, Pod Príslopom, Rúbaň a Skalka, Tisovo, Halmesová, Zadná kosa, Maršálová, Klúc, Nad Studňami, Kelnicky grún, Jamy, Ostredkovy grun, Trávniky, Brložnica, Veľký kozinec, Hluchá dolina, Panošina

Miesto, okres Martin:, 6 z 17

Borová, Hajasová, Krsačina, Jedliny, Hankov grúň, Hradesnica, Drazkovska, Bobsoková, Oráca, Koncity vrch, Pod horou, Hruska, Šimanová, Široké, Jazvecí grún, Pred Keckou, Pod Háj, Certov kút, Cintorín, Madárovo, Háj, Jaseníky, Rovne, Flosková, Pažitie, Rovná, Dúbrava, Pod Bresty, Kolláre, Kliny, Horné huty, Vôdky, Mogurky, Kopček, Hrb, Krivé lazy, Za Kostoliskom, Kolibisko, Manzelova dolina, Zázriva, Zlebina, Horné Lúky, Mlynské rovné, Dubovo, Ráztoka, Za Lyscom, Hajasova, Na dube, Záhumnia, Benke Kúty, Bazovská, Hlboká, Stráne, Košariská, Za vrchom, Pozastražia, Maziarky, Nivy za hradskou, Kúty, Lúčky

Miesto, okres Martin:, 7 z 17

U Jarečka, Stroch, Lazy, Kosarisko, Trstica, Slaninová, Bukoviny, Hony, Na ostredok, Misárky, Lovisko, Galov diel, Ostredok, Dlhé, Dávide, Bunovica, Príboje, Kliny na Hájiku, Záhumnie, Pohorelé, Pod vinicou, Magura, Kľúč, Lučivná, Horný Borišov, Dolná Malšová, Frčín, Borisovec, Madačov, Diel, Horná Malašová, Medzi jarkami, Vápené, Belianská dolina, Horná Svinná, Pod prietrž, Dielničky, Dedičove, Holešín, Nad jabloňou, Studený úplaz, Šebeňová, Kalameš, Lučivná, Nad višničkami, Semfín, Rakytiny, Vereč, Stádlisko, Mostíky, Domkové, Na prietrží, Úplazy, Ľubochnianska dolina, Most koniec, Na Semilu, Vokolište, Kráľovská studňa, Na Dieli, Dolné Čremošné

Miesto, okres Martin:, 8 z 17

Kurialna rata, Čičereň, Lučina, Ubly, Žitková, Kaluže, Slatina, Prielohy, Hore koncom, Horné Čremošné, Na senníku, Belá pri Necpaloch, Tomčíková, Horná Lučivná, Malcov, Negrašov, Blatnatá, Smradlavá, Rybovo, Farské, Dosná, Pod Šimovcom, Lúky pri Jordáne, Košariská, Mlynárska jama, Holašín, Medzi vŕšky, Vôdky, Dolný Borišov, Na Lysec, Bôrie, Tokárňa, Jordán, Došná, Kliny, Dúbrava, Lučebné, Matejová, Jedľovské, Na Vápené, Krivá, Dolná Lučivná, Úplazy, Belianský mlyn, dolina Borišovec, Úboč, Franovce, Zahumnie od Dulíc, Pohorelá, Ľubková, Záhumnie, Medzi jarky, Hôsec, Očko Lehota, Na Slávkove, Kosienky, Žiarec, Záhumnie, Bôrie, Zákutia

Miesto, okres Martin:, 9 z 17

Sviniarsky grúň, Bok Šín, Doliny, Šimonové, Za Kráľovcom, Utrničie, Záhradčia, Čerenec, Ostrô, Tŕstie, Za mlynom, Lúčky, Soliská, Chmelínec, Pod majerskou medzou, Zubrie Vozce, Mažiarovo, Veľký úplaz, Pňovie, Mraviská, Klin, Na Sadoch-Trhoviská, Mukradná, Pisárovská, Martinkovo, Záhumnia, Pašienka, Urebrie, Pod hájom, Kapustné záhrady, Pod Brehmi, Pod Rúbaninami, Horná Dúbrava, Chotár, Nové Bôrie, Pod diel, Záhumnia, Medziháje, Krivé, Palčekove lazy, Rakytia, Podlužie, Rovná, Na Stráži, Dvoriská, Pod Hôrkou, Ostrý Vrch, Malá Kamenná, Úplety, Chrajová, Sihoť, Hrbanina, Rajské, Studienky, Košarisko, Repisko, Horný laz, Kruhy, Pod Brezinou, Kopanice

Miesto, okres Martin:, 10 z 17

Kopec, Žľaby, Záblatská, Turatín, Kratiny do Dúbrav, Hradište, Koňuše, U kríža, Krajiny, Hôrky, Hájik, Skuhrová, Dlhé, Vantové, Sokolovo, Mokrý Jasienok, Za Suchou pílou, Dĺžavy, Malé Krahulčie, Krištofové jarky, Sekanina, Mohošovec, Na Ilách, Medze, Rakytovec, Kobulia pod borinami, Slichová, Zákľučia, Hlboké, Za Sokolovom, Veľká Káčerová, Domoslava, Záblatia, Hliny, Blatnatý Mohošov, Lázky, Krátke, Žingor, Zadné Košiare, Do Žliabkov, Záložná, Ďuriašová, Trstie, Na záhumnia, Žabinec, Hrabie, Sviniarky, Diel, Norková, Kučerkovo, Kostolná, Ploskô Jedlia, U hájika, Nad Lúčkou, Krahulčie, Kobylie diely, Mohylky, Mraznica, Farské, Sádové

Miesto, okres Martin:, 11 z 17

Dubovo, Za dedinou, Pod Skalkou, Potočiny, Dolný laz, Malá Stráň, Hulejova skala, Boriny, Višňová, Lom, Žírová, Hriská, Prieslopská, Malá Hubná, Krištofove jarky, Hofierske, Sadové, Železná, Pražená, Organy, Široká, Siklavá, Košúty, Nad Brezinami, Na závoze, Primýlina, Zlatá hôrka, Zadná Norková, Malá Ľubená, Kamenný úplaz, Niže dediny, Lazy, Norková, Jedľovina, Medzi háje, Jedľovina do Dúbrav, Kratiny, Rovná, Priepastná, Vrch Studienka, Kutiny, Hora, Pod Pálenicou, Besná, Potôčik, Proti Jarku, Vrtielka, Bansko, Klinec, Lehotištie, Dlhé, Bodorové, Rakytov, Brezina, Tále, Dubiny, Ruskové, Nad strelkovými záhradami, Malý diel, Hole

Miesto, okres Martin:, 12 z 17

Dolné Piesky, Baglové kopce, Buková, Krahulčia skala, Ondriašová, Kučerové, Predné Role, Dolina, Tisová, Križná, Magura, Jelšovec, Niže poľa, Záskalie, Blatná, Za Morávkovou, Bukovina, Medziriečia, Horná suchá, Predné a Zadné Vlčie, Východné, Kapustné záhrady, Kotliny, Práčova, Studenec, Ihráč, Šiare a Lázky od Turca, Dedinská, Pod Soliskom, Laz, Žihľavná, Chmelinec, Dolná suchá, Veľké studienky, Široká, Pod Brotnicou, Zábelie, Košariská, Stránice, Padva, Marková skala, Nad hradskou, Prostredná horná hlboká, Pri priehone, Sedliská, Selenec, Nosáková, Suchý Jasienok, Tmavá, Nad salašom, Štrochy, Prieslopaká, Dolná mokra, Pri Horárovi, Strapatá skala, Krivé hony, Záhumnia - Rybníky, Staré háje, Tri studničky, Húkadlo

Miesto, okres Martin:, 13 z 17

Prostredný Rakytov, Nad zrazom, Predné jamy, Holúbacia, Háje, Zahajačia, Záhumnie, Horné lúky, Pod dolom, Dubiny, Vlčie bralo, Skalná, Brezová, Kontur, Priehony, Bogdan, Špania, Bočina, Dieliky, Pod Chlmom, Ostriedky, Záhrady, Kriváne, Necpálka, Mohylka, Malá Sviniarka, Predný Drobkov, Veľká Ľubená, Tvarohy, Kraľova koruna, Predná niva, Vodopád, Vlčia jama, Paulušová, Brestová, Pod hrb, Tone, Raty, Umrčia cesta, Koncom hory, Vlkanová, Pri Rakovci, Čertov Žingor, Pod Hôrkami, Žiariky, Veľká Sviniarka, Za Krajnou, Lopatiny, Držadlá, Čertov zraz, Nad tehelňou, Teplice, Podchmeľ, Niva, Červená skala, Skalná dolina, Pri hornej rampe, Šiare, Dlhé, Malé studienky

Miesto, okres Martin:, 14 z 17

Pod Strážou, Do Doliny, Rovné, Klimantovo, Zadná niva, Za kostolom, Chlapová, Plešovica, Stránička, Na diele, Niže hradskej, Večeradná, Škap, Horná mokra, Štvrte, Za Turcom, Veľká Hubná, Prostredná dolná hlboká, Od mestského chotára, Dolná hlboká, Kopanice, Medvedie, Predné krivé, Cecov, Šiare od hradskej, Zadný Drobkov, Noviny, Trstené a Krpelie, Do Hája, Záblatia, Hustvica, Pri kaplnke, Od Laskára, Severák, Rybníky, Brezina, Prierastlo, Lubovná, Medvedie, Vrátna, Na Baku, Fibik, Pred majerom, Dolu Vrícou, Pod Hruškou, Nad studničkami, Prúda, Predný hrebeň, Pažite, Slovianska javorina, Žubrietový kopec, Hrušovia, Horárová, Smrekovo, Úboč, Veľký žľab, Sokolia skala, Za Turcom, Dielnice, Pri priehone

Miesto, okres Martin:, 15 z 17

Od Mestského chotára, Kišé Čachová, Paseka, Horný Boryšov, Pozdĺž Hája, Rovne, Chmeľnice, Sajdákov kopec, Brezová, Pečizne, Svetlá skala, Plačlivé, Dolné nivy, Kaliská, Húšte, Kamenná Brána, Štítne skaly, Za Štepnicou, Nad Valentovou, Uhliská, Rypaj-Meskalka, Zadnia, Jasenová, Medzi hriadky, Sviniarka, Podkoňarky, Pred Dolinkami, Pod Dutou skalou, Záhumienky, Niže rybníkov, Sebeslavské, Záhrady, Lúky, Koncom na Lúky, Klin, Kamenná, Slatina, Pod Hájom, Koncom na Kruh, Hrebeň, Pri lipe, Hučľava, Na Priehončia, Horný Ravenec, Holice, Zraz, Pod Hájom, Pod Závozy, Nad rybníky, Široká, Za lomeným, Jastrabisko, Farské, Pod Bielou skalou, Klimovo, Za majerom, Revúcky mlyn, Cez chodník, Kráčiny, Rybníčky

Miesto, okres Martin:, 16 z 17

Tufno, Psotná, Dolu Ležiachovskou, Pohádka, Repisný bok, Čierne Blato, Krištenný príslop, Skalnatá dolinka, Havranová, Dolina lanovka, Tiesňava, Chrasť, Záskala, False, Býkory, Dlhé, Jelenia lúka, Na Bielu skalu, Za Gážovce, Brná, Mičanová, Za Gazdíkom, Zadné pole, Košariská, Zadbalné háje, Horné nivy, Nad Kostolom, Za Hájom, Pod Štítom, Na Kúte, Dlžiny, Zadky, Roh, Nad Siním, Zadné jamy, Dolné nivy, Lvoziky, Za hradskou, Veľké na Lúkach, Dolina Horný Boryšov, Lúčna, Mohošovgrúň, Pasienok Boryšov, Prostredný chodník, Stavidla, Šikmá lúka, Horné nivy, Nevolné, Záhumenice, Veľká lúka, Tokáreň, Salašisko, Fakanová, Pod Nákel, Zadorovice, Čierna dolina, Kratiny, Pohanovo, Dunajová, Za Diel

Miesto, okres Martin:, 17 z 17

Na Baňu, Za kamením, Turkov sad, Korčeková, Pod Veľký Kriváň, Zelená, Horná hlboká, Žírovo, Kamenie Priezory, Danová, Antalovské, Paukov kút, Rizňový jarok, Pri kríži, Dzuranovej tôňa a, Žiare, Topolia, Pančušková, Panská lúka, Kamenné, Kamenec, Hrabový háj, Dlabačovské tále, Hradište, Šiatrikovská, Macurové, Proti breze, Beňovo, Hliny, Štrbovo, Hájik, Dávidovský grúň, Panske, Brno Chrastie, Záhumnie, Jastrabsko, Od Borovej, Veľké lazy, Pod dolinky, Západia

miesto inde

Blatnica (208x), Kláštor pod Znievom (147x), Belá - Dulice (130x), Necpaly (129x), Valča (124x), Martin (121x), Sučany (84x), Turčianske Jaseno (78x), Bystrička (77x), Vrútky (76x), Trebostovo (73x), Podhradie, okres MT (72x), Záturčie (67x), Trnovo (66x), Turany (66x), Podhradie nad Váhom (65x), Priekopa (58x), Slovany (57x), Sklabinský Podzámok (56x), Turčianska Štiavnička (56x), Nolčovo (54x), Krpeľany (53x), Sklabiňa, okres MT (46x), Vrícko (45x), Dražkovce (37x), Lipovec, okres MT (36x), Ďanová (36x), Folkušová (34x), Socovce (34x), Turčiansky Peter (30x)
miesto v Blatnica
miesto v Kláštor pod Znievom
miesto v Belá - Dulice

Podobné, okres Martin:

1867x turistika, 1476x miesto, 214x orientačný bod, 56x strom, 27x poľovnícky posed, 24x turistické informácie, 22x prístrešok, altánok, 14x chranený strom, 9x ohnisko, 8x orientačná mapa, 7x miesto na piknik, 4x studňa, 4x komín, 2x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Martin

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-martin.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.