Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » okres Martin » turistika » miesto

Miesto, okres Martin

Miesto v okres Martin

V okres Martin sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Martin:, 1 z 17

Rovne, Pred Malou dolinou, Sviňacia, Sekcia B, Pažitie, Sekcia A, Sekcia E, Sekcia F, Sekcia C, Foringovo, Vŕšky, Zálochy, Niže papierne, Za Dúbravou, Za Rebrovci, Dolný Lipovec, Laštek, Predvrícko, Na Hájikoch, Pod Borinami, Mažiarná, Za Húseň, Kobula pod borinami, Vápenná, Drtovky, Pod rybníky, Lavičky, Vráče, Za Korbelovým vŕškom, Rakytné, Lipovec, Oplety, Niže dediny, Jakušovo, Hlboká Bazová, Milcovo, Žirkovo, Konský dol, Chrapovné úslnia, Košariská, Bažinov jarok, Podhradište, Zrasce, Milcová, Hrby, Za Hrabovým, Hrabiny, Juh, Niže dediny, Hradiská, Sučany, Kopanice, Pod Kalváriou, Štvrtky, Za železnicou, Hliny, Ploštiny, Lazany, Za Dlhým dielom, Slatina

Miesto, okres Martin:, 2 z 17

Zákľačie, Tackanová, Jarky, Breziny, Obzová, Obzová za Trstím, Studenec, Lazy, Pred trstím, Na Brode, Lieskovo, Zadky, Vädžer, Niže svätej Anny, Prašivá, Malé Blatno, Biely Vŕštek, Pred Studencom, Rybníky, Háje, Na Prievaly, Nad Baštou, Pod Lazmi, Biela Studňa, Jasenová, Vlniská, Za Vricou, Matejčovo, Pod Bôrovou, Dielnice, Ostredok, Čmeľovo, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Obzová za Tŕstím, Bačov kopec pod Stilovým, Dielec, Šmýkanica, Nad Kňazovou Nivou, Do Tisovca, Pod Osikovým, Pod Studencom, Suchá, Jasenová Brložná, Vrkošiny a pod Kasákovú, Fukovské a Šibeničný vrch, Dubie, Kamene, Stĺpová, Záskalná, Fľaky, Duláková, Suchá Vrica, Švanterová a Bombový močiar, Lučina, Mestská, Povojník, Dlhé, Hlboké, Na Skaličkách, Pod hrad

Miesto, okres Martin:, 3 z 17

Mikulášova, Dlhé Záhumnia, Bôrovo, Pred Dulákov, Žiare, Dubie, Návozia, Vrica, Pod Osičím, Do Vadžera, Obzová a Válovy, Kapustnice v Tehelni, Majelnik, Vkošiny, Studenec, Pod Trstím, Rybníky, Záhumnie niže mesta, Vyše Ďura, Hlboké nad Lieštím, Hrby, V doline, Vyše papierne, Zadná Brezina, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Pod Horným a Dolným Poľským, Dolina Tisovo, Pod Likotkou, Poznanovo, Bačov kopec, Závozec, Brložná, Benkovka, Pod Jankovou, Nad Bielym potokom, Kalvária, Za lúčkami, Nad Rybníkmi, Veľké Blatno, Na vrch Dubie, Žiarná, Kopanice, Prievala lúka, Doliny, Skalie, Rúbaniny, Holica, Dolina, Ležiachova javorina, Socovský vrch, Na ohreblo, Za dielom, Za vrchom, Panošin, Sihoť, Brdo, Šušňatín, Kľačianska dolina - pirť, Na vrchu, Úšust

Miesto, okres Martin:, 4 z 17

Pred dolinami, Za štrekou, Močidlá, Pod orešie, Nad Kohútovou, Vlčia jama, Siaš, Pod Kľakom, Diel a Za Dielom, Žiar, Za studňou, Zelené, Doštisky, Kalenia, Úboč, Chotáre, Borisková, Dubravica, Lipové, Medzi medzami, Na Hladíkovo, Pod šiarmi, Prostredná, Majkrabovo, Lipová, Kopanica, Solisko, Rúbane, Ploština, Úplaz, Pod vrch, Humienca, Dielec, Ravná, Studienky, Stráne, Doliny a Tisovec, Rúbaňky, Horica, Medze, Kohútová, Tiešňavy, Zábelia, Kaplna, Hrnčiarová, Pod zábelia, Kúty, Pod humniskom, Lazy, Struháreň, Smrekovo, Tisovo, Nad Hrádkom, Holý diel, Starý háj, Huta, Mocidla, Tokársky grúň, Poloma, Pazite

Miesto, okres Martin:, 5 z 17

Hoskora, Polčenská dolina, Hrabina, Stráza, Nad Studňami, Žiarec, Dedinský grúň, Hankov grúň, Niva, Klúc, Žiare, Pod Príslopom, Ostredkovy grun, Hlboká, Jamy, Poštáriková, Dolné huty, Hluchá dolina, Pod Hájom, Rovňanský grúň, Ostrá, Krsačina, Brečkovo, Borová, Lipovská dolina, Šariny, Trávniky, Horné Hladíkovo, Madacov, Pod Lučencom, Fekečová, Pod Magurou, Panošina, Pod Závozím, Kováčovo, Vrch háj, Račková, Vlčia jama, Dolné Jaseno, Horné Jaseno, Rúbaň a Skalka, Zrebíky, Hajasová, Kopanice, Pod pieskom, Jedliny, Slatiny, Veľký kozinec, Kelnicky grún, Beňová, Jedľovo, Maršálová, Tále, Brložnica, Krizanka, Zadná kosa, Na Kostolišti, Kohútová, Za Váhom, Sekanina

Miesto, okres Martin:, 6 z 17

Zákľuka, Na Brečkov, Panošinská dolina, Halmesová, Tarabová, Široké, Flosková, Bazovská, Pod Háj, Benke Kúty, Zlebina, Košariská, Jaseníky, Pod Bresty, Za Lyscom, Manzelova dolina, Kliny, Vôdky, Mlynské rovné, Oráca, Háj, Šimanová, Horné Lúky, Koncity vrch, Rovne, Kolláre, Pažitie, Hrb, Hruska, Ráztoka, Na dube, Jazvecí grún, Drazkovska, Pred Keckou, Bobsoková, Horné huty, Cintorín, Hajasova, Rovná, Mogurky, Za Kostoliskom, Madárovo, Záhumnia, Hradesnica, Krivé lazy, Dubovo, Certov kút, Kolibisko, Zázriva, Dúbrava, Hlboká, Kopček, Stráne, Pod horou, Lúčky, Pozastražia, Hony, Bukoviny, Za vrchom, Na ostredok

Miesto, okres Martin:, 7 z 17

U Jarečka, Maziarky, Galov diel, Nivy za hradskou, Lazy, Stroch, Slaninová, Lovisko, Kosarisko, Trstica, Misárky, Kúty, Bunovica, Dávide, Príboje, Kliny na Hájiku, Dlhé, Ostredok, Šebeňová, Slatina, Tomčíková, Hore koncom, Záhumnie, Lučivná, Dolné Čremošné, Dedičove, Dielničky, Most koniec, Žitková, Lučina, Magura, Lučivná, Kurialna rata, Kalameš, Čičereň, Na prietrží, Na senníku, Blatnatá, Frčín, Nad višničkami, Holešín, Pohorelé, Horné Čremošné, Diel, Vápené, Medzi jarkami, Ľubochnianska dolina, Belianská dolina, Negrašov, Vereč, Smradlavá, Pod prietrž, Horná Svinná, Borisovec, Na Semilu, Prielohy, Rakytiny, Pod vinicou, Madačov, Vokolište

Miesto, okres Martin:, 8 z 17

Kráľovská studňa, Úplazy, Semfín, Na Dieli, Nad jabloňou, Mostíky, Kaluže, Dolná Malšová, Studený úplaz, Stádlisko, Belá pri Necpaloch, Horný Borišov, Horná Lučivná, Malcov, Ubly, Kľúč, Horná Malašová, Domkové, Lúky pri Jordáne, Záhumnie, Jordán, dolina Borišovec, Pohorelá, Belianský mlyn, Mlynárska jama, Bôrie, Pod Šimovcom, Medzi vŕšky, Úboč, Dosná, Franovce, Dolný Borišov, Matejová, Rybovo, Medzi jarky, Krivá, Na Vápené, Lučebné, Vôdky, Košariská, Ľubková, Úplazy, Farské, Došná, Zahumnie od Dulíc, Jedľovské, Kliny, Tokárňa, Holašín, Dúbrava, Dolná Lučivná, Na Lysec, Na Slávkove, Očko Lehota, Žiarec, Kosienky, Hôsec, Rakytia, Za mlynom, Rovná

Miesto, okres Martin:, 9 z 17

Záhumnia, Rajské, Čerenec, Záhradčia, Urebrie, Pod majerskou medzou, Pod diel, Repisko, Na Sadoch-Trhoviská, Utrničie, Soliská, Palčekove lazy, Úplety, Bôrie, Pňovie, Za Kráľovcom, Tŕstie, Dvoriská, Zubrie Vozce, Bok Šín, Medziháje, Veľký úplaz, Chotár, Lúčky, Malá Kamenná, Košarisko, Krivé, Mraviská, Záhumnie, Sviniarsky grúň, Pod Hôrkou, Podlužie, Zákutia, Mažiarovo, Martinkovo, Pod Brehmi, Nové Bôrie, Šimonové, Na Stráži, Klin, Ostrô, Ostrý Vrch, Doliny, Pisárovská, Sihoť, Pašienka, Pod hájom, Hrbanina, Záhumnia, Horný laz, Horná Dúbrava, Kapustné záhrady, Chrajová, Pod Rúbaninami, Chmelínec, Mukradná, Studienky, Nad Brezinami, Malé Krahulčie, Lazy

Miesto, okres Martin:, 10 z 17

Rakytov, Kopec, Kamenný úplaz, Sadové, Prieslopská, Bansko, Domoslava, Kratiny do Dúbrav, Primýlina, Mohylky, Dĺžavy, Pod Brezinou, Zákľučia, Skuhrová, Krištofové jarky, Malá Ľubená, Hôrky, Hlboké, Zlatá hôrka, Potôčik, Kopanice, Nad Lúčkou, Križná, Krajiny, Dolina, Dlhé, Mokrý Jasienok, Veľká Káčerová, Hole, Hradište, Žabinec, U kríža, Dolný laz, Kutiny, Trstie, Zadné Košiare, Záblatská, Kobylie diely, Hriská, Hrabie, Slichová, Norková, Za Sokolovom, Ondriašová, Za dedinou, Hora, Za Suchou pílou, Ruskové, Turatín, Klinec, Mohošovec, Na Ilách, Záblatia, Siklavá, Jedľovina do Dúbrav, Kobulia pod borinami, Dubiny, Višňová, Dubovo, Mraznica

Miesto, okres Martin:, 11 z 17

Kučerkovo, Hájik, Ďuriašová, Kučerové, Široká, Potočiny, Farské, Malá Hubná, Norková, Kostolná, Predné Role, Rakytovec, Na závoze, Lázky, Sviniarky, Žírová, Záložná, Pod Pálenicou, Krátke, Medzi háje, Krahulčia skala, Lehotištie, Sekanina, Ploskô Jedlia, Žľaby, Organy, Baglové kopce, Besná, Rovná, Dolné Piesky, Vrtielka, Medze, Niže dediny, Nad strelkovými záhradami, Pražená, Jedľovina, Zadná Norková, Malý diel, Tisová, U hájika, Žingor, Tále, Košúty, Proti Jarku, Koňuše, Hulejova skala, Hliny, Dlhé, Na záhumnia, Kruhy, Do Žliabkov, Buková, Brezina, Sokolovo, Lom, Železná, Priepastná, Krištofove jarky, Kratiny, Vantové

Miesto, okres Martin:, 12 z 17

Diel, Sádové, Blatnatý Mohošov, Malá Stráň, Hofierske, Boriny, Krahulčie, Pod Skalkou, Bodorové, Vrch Studienka, Vlčia jama, Kontur, Predné krivé, Bogdan, Padva, Studenec, Pod dolom, Záhumnia - Rybníky, Dlhé, Kraľova koruna, Nad salašom, Plešovica, Záhrady, Večeradná, Chmelinec, Skalná dolina, Pri priehone, Prostredný Rakytov, Prieslopaká, Podchmeľ, Teplice, Predné a Zadné Vlčie, Žiariky, Koncom hory, Horná mokra, Tvarohy, Široká, Paulušová, Od mestského chotára, Pod Soliskom, Štrochy, Dieliky, Niže hradskej, Predná niva, Trstené a Krpelie, Šiare od hradskej, Nad tehelňou, Chlapová, Špania, Horná suchá, Vodopád, Čertov Žingor, Blatná, Jelšovec, Práčova, Niže poľa, Nad hradskou, Pri Rakovci, Hustvica, Marková skala

Miesto, okres Martin:, 13 z 17

Veľká Ľubená, Holúbacia, Háje, Za Krajnou, Veľké studienky, Sedliská, Štvrte, Skalná, Bočina, Raty, Selenec, Pri hornej rampe, Pod Chlmom, Za Morávkovou, Veľká Sviniarka, Dubiny, Prostredná dolná hlboká, Východné, Šiare, Niva, Krivé hony, Pod Strážou, Dedinská, Medvedie, Kriváne, Klimantovo, Predné jamy, Brezová, Vlčie bralo, Húkadlo, Zadný Drobkov, Držadlá, Kapustné záhrady, Pod Hôrkami, Vlkanová, Tmavá, Magura, Staré háje, Na diele, Nad zrazom, Do Doliny, Nosáková, Tri studničky, Dolná hlboká, Brestová, Žihľavná, Pri Horárovi, Medziriečia, Suchý Jasienok, Do Hája, Necpálka, Dolná suchá, Zábelie, Dolná mokra, Malá Sviniarka, Prostredná horná hlboká, Rovné, Ihráč, Bukovina, Pri kaplnke

Miesto, okres Martin:, 14 z 17

Zadná niva, Horné lúky, Lopatiny, Stránice, Malé studienky, Kopanice, Stránička, Priehony, Košariská, Pod hrb, Pod Brotnicou, Za kostolom, Záblatia, Za Turcom, Od Laskára, Ostriedky, Mohylka, Záskalie, Cecov, Umrčia cesta, Veľká Hubná, Škap, Zahajačia, Záhumnie, Predný Drobkov, Červená skala, Čertov zraz, Strapatá skala, Kotliny, Noviny, Šiare a Lázky od Turca, Laz, Tone, Veľké na Lúkach, Pod Hájom, Tiesňava, Paukov kút, Jelenia lúka, Dlžiny, Horárová, Pohanovo, Sebeslavské, Rovne, Na Bielu skalu, Farské, Od Mestského chotára, False, Roh, Zadnia, Nad Kostolom, Svetlá skala, Kamenná, Štítne skaly, Záhumienky, Pečizne, Pod Veľký Kriváň, Nad rybníky, Medvedie, Záhrady, Kráčiny

Miesto, okres Martin:, 15 z 17

Za Diel, Hučľava, Pred Dolinkami, Danová, Rybníky, Brná, Košariská, Chmeľnice, Antalovské, Medzi hriadky, Sokolia skala, Lubovná, Za Štepnicou, Smrekovo, Hrebeň, Húšte, Pri lipe, Prúda, Cez chodník, Stavidla, Zadné jamy, Zelená, Nad Valentovou, Šikmá lúka, Veľká lúka, Zadné pole, Mohošovgrúň, Kaliská, Horná hlboká, Chrasť, Havranová, Zadbalné háje, Za Hájom, Horné nivy, Zraz, Lúky, Klin, Rizňový jarok, Jastrabisko, Skalnatá dolinka, Horný Ravenec, Úboč, Dolina Horný Boryšov, Žírovo, Slatina, Klimovo, Prostredný chodník, Kamenie Priezory, Nad studničkami, Za kamením, Salašisko, Dolné nivy, Pod Dutou skalou, Vrátna, Plačlivé, Podkoňarky, Dolu Ležiachovskou, Rypaj-Meskalka, Dolu Vrícou, Niže rybníkov

Miesto, okres Martin:, 16 z 17

Pod Hruškou, Dlhé, Na Priehončia, Tokáreň, Záhumenice, Dielnice, Pozdĺž Hája, Psotná, Pohádka, Revúcky mlyn, Za majerom, Veľký žľab, Čierna dolina, Lvoziky, Za Gazdíkom, Fibik, Za hradskou, Mičanová, Brezová, Rybníčky, Predný hrebeň, Široká, Na Baku, Nevolné, Na Kúte, Pod Bielou skalou, Fakanová, Na Baňu, Čierne Blato, Za Turcom, Pod Závozy, Paseka, Kišé Čachová, Koncom na Kruh, Pažite, Repisný bok, Za lomeným, Slovianska javorina, Jasenová, Horné nivy, Koncom na Lúky, Záskala, Pri priehone, Sviniarka, Zadorovice, Holice, Pred majerom, Dolné nivy, Krištenný príslop, Prierastlo, Dunajová, Pri kríži, Býkory, Turkov sad, Nad Siním, Pod Hájom, Sajdákov kopec, Uhliská, Kratiny, Dolina lanovka

Miesto, okres Martin:, 17 z 17

Kamenná Brána, Severák, Pod Nákel, Pod Štítom, Pasienok Boryšov, Lúčna, Zadky, Za Gážovce, Hrušovia, Brezina, Horný Boryšov, Korčeková, Tufno, Žubrietový kopec, Dzuranovej tôňa a, Zadná lúka, Veľké lúky, Nad zahájom, Šiare nad Bukovinou, Do Chmelníc Koncom, Tisovec, Pod Vlčinec, Kamenná úslnia, Veľké lazy, Predný Bôrik, Gazdovo, Dolinka Lipné, Hôrky-Čertové mlyny, Pančušková dolina, Zahuce lúka, Chrastie pri Štepnici, Milošovo, Kurnikovo, Za Ostrým, Pažite na Brčnej, Koryto, Kopa, Huba, Kramarovice, Korcalazy

miesto inde

Blatnica (208x), Kláštor pod Znievom (147x), Belá - Dulice (130x), Necpaly (129x), Valča (124x), Martin (121x), Sučany (84x), Turčianske Jaseno (78x), Bystrička (77x), Vrútky (76x), Trebostovo (73x), Podhradie, okres MT (72x), Záturčie (67x), Trnovo (66x), Turany (66x), Podhradie nad Váhom (65x), Priekopa (58x), Slovany (57x), Sklabinský Podzámok (56x), Turčianska Štiavnička (56x), Nolčovo (54x), Krpeľany (53x), Sklabiňa, okres MT (46x), Vrícko (45x), Dražkovce (37x), Lipovec, okres MT (36x), Ďanová (36x), Folkušová (34x), Socovce (34x), Turčiansky Peter (30x)
miesto v Blatnica
miesto v Kláštor pod Znievom
miesto v Belá - Dulice

Podobné, okres Martin:

1847x turistika, 1476x miesto, 214x orientačný bod, 40x strom, 26x poľovnícky posed, 23x turistické informácie, 22x prístrešok, altánok, 14x chranený strom, 8x ohnisko, 7x orientačná mapa, 6x miesto na piknik, 4x studňa, 4x komín, 3x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Martin

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-martin.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.